• Подобряваме ефективността на бизнес процесите чрез модерни цифрови решения и услуги

  ...Ние сме Екип от професионалисти участвали в изграждането и внедряването на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България....

 • Digital Transformation Services
  DTS
  DA-Digital Archiving е изключителна по рода си софтуерна система за електронно архивиране и управление на документи. Разработена е с богата функционалност и лесна администрация. “DTS-DA” може да се инсталира в ИТ инфраструктурата на клиента или да се ползва като “облачна” услуга от него. Предлага бърза интеграция и високо ниво на сигурност. Може да съхранява в електронен вид всякакъв тип документи – сканирани, електронно създадени или дори прикачени в електронната поща. Също така може да съхранява: видео материали, снимкови материали, звукови записи .
 • Digital Content Recognition
  DIGITAL TRANSFORMATION SERVICES
 • Digital Transformation Services
  DTS
  Макар инвестицията в системи за управление на активите да е сериозно решение, тя се възвръща бързо. Допълнителните ползи, които компаниите постигат с внедряването им са свързани с максимализиране ефектите от поддръжката и подобряване на работата на наличните активи. Системата Asset management обхваща в детайли всички етапи от живота на актива, което позволява продължителна експлоатация и увеличаване на производителността му, включително планиране на инспекциите, изготвяне на контролни списъци, проследяване на предписания за последващи действия.
  Отвъд баркод технологията
  Автоматичните радиочестотни идентификационни системи изместват традиционните вече баркод системи и имат многократно по-големи възможности за приложения. Сравнени с традиционните баркод системи, те притежават възможност да получавт многократно повече информация без намесата на човека. С въвеждането на RFID технологията се създват продукти и услуги, немислими допреди няколко години. Постига се бърза обработка на стоките без намесата на човешка ръка, спазване сроковете на доставка и планиране на поръчките, оптимизация на складовите наличности и много други...
 • Физическо архивиране на документи
  DIGITAL TRANSFORMATION SERVICES

За нас

Digital Transformation Services

“Диджитал Трансформейшън Срървиз” АД (Ди Ти Ес АД) е основано от екип от изключителни професионалисти с над 25 годишен опит в проектирането, създаването и внедряването на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Ние сме работили с БНБ и целия банков сектор в България.

Нашата мисия е да изграждаме високотехнологични решения, които улесняват работата, пестят време и подобряват ефективността на процесите на бизнеса, банковото и застрахователно дело, на различни видове правителствени и неправителствени организации. Ди Ти Ес АД е предпочитан партньор от наши и чужди компаниии в изграждането на модерни бизнес процеси. Благодарение на партньорството си с REISSWOLF България, специализирано в управлението на физически архиви и унищожаването на поверителна инфромация, Ди Ти Ес АД има разработени решения за обслужване на REISSWOLF International - група от 68 компании, покриваща 35 страни в Европа и Африка.
Любомир Цеков
Любомир Цеков
Изпълнителен директор

Акционер и съосновател на Ди Ти Ес АД. Бивш дългогодишен изпълнителен директор на дружеството за междубанкови и картови разплащания "Борика-Банксервиз"

Керам Манукян
Керам Манукян
Директор информационни технологии

Бивш директор "ИТ инфраструктура" на дружеството за междубанкови и картови разплащания "Борика-Банксервиз"

Ние сме вашият бъдещ и надежден партньор за:

Digital Transformation Services

 • Консултации и разработване на стратегии;
 • Предоставане на цифрови услуги;
 • Софтуерни продукти;
 • Проектиране на архитектури за информационни системи;
 • Проектиране на ИТ инфраструктура за непрекъсваеми процеси и гарантиране на 100% наличност на данни.
 • Система за управление на физически архив на документи;
"Ди Ти Ес" АД разполага с висококвалифициран екип, който ще ви бъде полезен във всяка една фаза от процеса по цифрово трансформиране на вашия бизнес.
цифровата трансформация

Нашите услуги

Digital Transformation Services

Цифрово архивиране

ДТС ДА е лесна за ползване и мощна система за управление на документи. Изградена е на базата на PHP, JAVA и MySQL. Разработвана и тествана е в продължение на много години и затова е достатъчно зряла, сигурна и ефективна при споделяне или съхраняване на документи. Някои от функциите на тази система са: изцяло уеб базиран потребителски интерфейс, съхранение на по-стари версии на документи, външно удостоверяване с електронен подпис, връзка с LDAP, групово управление, уведомления за промени, списъци за контрол на достъпа, работен процес за одобряване и прегледи на документи, многоезична поддръжка и т.н. Удобна е за използване на смартфони с малък размер на дисплея. Файловете ви са достъпни на всяко устройство във всяка точка на света, като същевременно са надеждно защитени. “DTS-DA“ управлява документите подобно на файловата система на твърдия диск, но предлага по-големи възможности за допълнителни метаданни като ключови думи, автори, описания и т.н. Притежава мощна система за OCR на сканирани документи, като за разлика от подобни системи е наблегнато на разпознаването и пълнотекстовото търсене на кирилица. Всеки документ има поне една версия и при актуализация на документа по-старите версии ще бъдат запазени. „DTS-DA” разполага с лесна за използване система за управление на работния поток (workflow), която изисква преглед и одобрение преди да се освободи даден документ.

Инсталация при клиента или облачна услуга

“DTS-DA” може да се инсталира в ИТ инфраструктурата на клиента или да се ползва като “облачна” услуга от него.
И в двата случая “DTS-DA” не изисква клиентът да заплаща допълнителни лицензии за операционни системи, бази данни и др.
Ако няма законови или други изисквания Цифровият архив да е при клиента, “облачната” услуга е по-удобна за него защото:
 • Достъпът до услугата се наблюдава по-лесно;
 • Могат да се приложат практики за задължително периодично сменяне на паролата;
 • Mоже да се разчита на неограничен капацитет от дисково пространство;

Сигурност и защита

“DTS-DA” предвижда строги мерки за достъп и защита на информацията в него, отговарящи на всички изисквания на стандарт ISO 27001 за информационна сигурност, възможност за интеграция с PKI инфраструктура на клиента или ползване на такава от “Ди Ти Ес” АД. Документите или част от тях могат да се криптират. Достъпът до цифровия архив се осъществява по криптиран протокол чрез електронен подпис. “DTS-DA” се настройва към политиката и процедурите за информационна сигурност на клиента. Архитектурата на "DTS-DA" позволява 100% защита на документите от криптовируси и друг тип уязвимости.

Потребителски интерфейс

Потребителския интерфейс е интуитивен и прятен за работа. Не се инсталира софтуер на комютъра на потребителя. Потребителят разполага с удобно голям прозорец в системата за да разгледа документа, който му трябва, да го разпечата или изтегли. Потребителите могат да ползват стационарни компютри, преносими компютри, таблети, телефони със всякакви операционни системи.

https://dacloud.dtservices.bg

Интеграция с други системи

“DTS-DA” може да се интегрира с ИТ инфраструктурата на клиента – Active директория, e-mail сървър, ERP системи, CRM системи и други.

Разпращане и нотификация

Клиентът може да формира работни групи и работни директории. Всяка промяна на документ в определената директория ще предизвика нотификация по електронна поща до всички потребители за тази директория.

OCR обработка

Документите в “DTS-DA” имат два типа произход – цифрово родени и хартиено създадени. Цифрово родените документи се зареждат по компютърен път чрез интеграцията на архива с други системи (Microsoft Office, Outlook, Sharepoint…) или работния компютър на потребителя. Хартиено създадените документи се сканират, зареждат се в архива и чрез OCR обработка се индексират за последващо търсене. OCR обработката е специално настроената към кирилицата и нуждите на българските потребители.

Извличане на документи

Документите могат да се извличат по всяко време от всяко устройство, стига потребителя да има права за това. Клиентьт определя свой Главен администратор, който може по всяко време да изтегли целия архив при себе си за броени минути.

Жизнен цикъл на документ

При съхраняване на документ в архива, може да определите и неговият срок на съхранение. При изтичането му “DTS-DA” ще ви уведоми за това.

Регулации – закони, стандарти

“DTS-DA” отговаря на стандартите ISO 27001 за информационна сигурност. Тя е готова и към изискванията на новия Закон за защита на личните данни General Data Protection Regulation (GDPR)

Търсене на документи

“DTS-DA” предлага търсене на документ по “мета-данни”, предварително асоциирани с него или “пълноценно” по думи от съдържанието на документа. Могат да се ползват и логически комбинации в запитването като “и” и “или”.

Колко потребителя могат да го ползват

“DTS-DA” може да бъде ползван от неограничен брой потребители от всяка географска точка на света. Минимално изисква само браузър.

Колко документа може да съхранява

Поради модерната си архитектура, “DTS-DA” може да съхранява неограничен брой документи. Така като го прави Facebook и Youtube.

Ценова политика

Ценовата политика за ползване е “DTS-DA” е на брой потребители за една година. Ако системата се ползва като “облачна” услуга, потребителят заплаща допълнително обемът на дисковото пространство, което ползва.Digital Content Recognition

“Ди Ти Ес” АД разработи софтуера DCR (Digital Content Recognition) с цел да подпомогне определени бизнес процеси да станат по-бързи и по-ефективни. Предлаганият обхват на решения се настройва към индивидуалните потребности на всяка организация. DCR решенията се интегрират към съществуващия софтуер на организацията и не изисква допълнителни инвестиции.

Модул “Лични документи”

Модулът “Лични документи” служи за сканиране на лични карти, паспорти, шофьорски книжки и др. и извеждане на цялата налична информация от тях в машинно-обработваем вид. Чрез използването му, организацията получава:
 • Бързина – край на досадното въвеждане;
 • Чисти данни – пълнота и без грешки;
 • Избягване на проблеми с регулаторни органи
  поради сгрешени ЕГН и други данни;
 • Fraud контрол на всички защитни елементи от личната карта;


Управление на активи

Инсталация при клиента или облачна услуга

“DTS-AM” може да се инсталира в ИТ инфраструктурата на клиента или да се ползва като “облачна” услуга от него. И в двата случая “DTS-AM” не изисква клиента да заплаща допълнителни лицензи за операционни системи, база данни и др.

Бизнес обхват

Чрез “DTS–AM” може да управлявате:
 • Материални активи – дълготрайни, произведения на изкуството и много други;
 • Нематериални активи – лицензии за софтуер; цифрови активи като WEB магазини и WEB съдържание, авторски права и патенти;
 • Kомпоненти – част от актив, който има отделен сериен номер;
 • Аксесоари – активи, които не се следят по сериен номер (компютърна мишка, клавиатура), но се следи на кой потребител са дадени;
Управление на активи
 • Kонсумативи – аналогично на аксесоарите, но се причисляват към материален актив - тонер касети, хартия, моторни масла и други;
 • Потребители - служители, на които са предоставени за ползване активи, лицензи, аксесоари;

Функционален обхват

Модерни средства за индексация и инвентаризация

“DTS-АМ” дава възможност за индексиране на материалните активи с бар-код или RFID стикери. Инвентаризационния процес при ползването на RFID стикери е 40 пъти по-бърз и лесен. Пести време, усилия и води до точна отчетност. Потребителите могат да участват в различни групи. Всеки потребител по всяко време може да провери активите за които отговаря.

Категории активи

Категориите активи могат да отговарят на счетоводните сметки
2041 – компютри и хардуер;
2051 – леки автомобили;
2060 – стопански инвентар;
9899 – материални активи под 1000 лв.

Локации

“DTS-AM” поддържа локации, определени по организационната структура на организацията, по функционален признак или други критерии.

Картон на актив

За всеки актив се създава картон с информация за:
 • подразделението на организацията, където ще бъде разположен;
 • към кой модел принадлежи;
 • автоматично генериран от системата пореден инвентарен номер;
 • дата на закупуване;
 • доставчик;
 • цена на закупуване;
 • гаранционен срок;
 • точно местоположение на актива;
 • сметка за отчитане на актива;
 • изображение на актива;
 • присвояване на актива на даден потребител.

Лиценз

 • име на софтуерен продукт;
 • продуктов ключ;
 • брой потребителски лицензи;
 • присвояване на потребителски лицензи
  към потребител и физически актив едновременно;
 • подразделение на организацията, където ще се ползва;
 • производител на софтуерната програма;
 • доставчик;
 • цена;
 • дата на закупуване;
 • дата на валидност;
 • срок за амортизиране;
 • поддръжка.

Модели активи

Могат да се дефинират множество модели на активи, които да се обвържат с категория активи: “Производител” - “Актив” - “Модел”
Например: IBM - Сървър - P 800

Достъп да системата

През WEB браузър за определените оторизирани потребители.

Сигурност и защита

“DTS-AM” предвижда строги мерки за достъп и защита на информацията в него, отговарящи на всички изисквания на стандарт ISO 27001 за информационна сигурност. “DTS-AM” се настройва към политиката и процедурите за информационна сигурност на клиента.

Интеграция с други системи

Задължително се изграждат интерфейси към ERP системи за начисляване на амортизации на активите, съгласно приетата счетоводна политика на клиента.

Компютърна архитектура

DTS-AM” работи във всякакви операционни среди.

Ценова политика

Ценовата политика за ползване е “DTS-AM” е на брой потребители за една година. Ако системата се ползва като “облачна” услуга, клиентът заплаща допълнителна цена на брой активи, поддържани в системата.Управление на физически архив

Фунционален обхват

 • Ефективни работни процеси, гарантиращи за липса на грешки и проследими по всяко време;
 • Ограничен достъп по нива на служители и възможност за управление на достъпа от администратор;
 • Предоставяне на отчети с цел анализи за допълнително оптимизиране на използваните ресурси;
 • Онагледяване и обработка на всички архивни фондове (архивни складове);
 • Автоматично разпределение и правилно индексиране на рафт, кутия и единица за нови архивни единици;
 • Създаването на логически теми и разпределението на записите в библиотеки;
 • Индивидуално задаване и отпечатване на баркодове и идентификатори в стандартизиран външен вид;
 • Общ регистър на идентификаторите;
 • Създаване на произволен брой допълнителни критерии, към архивните единици;
 • Проследяване на всяко движение на архивни единици чрез баркод скенер или ръчно (по желание);
 • Всяка промяна се записва заедно с идентификацията на потребителя и възможност за обратен анализ от упълномощени членове на персонала;
 • Новите записи за съхранение, както и повторно съхранение могат да бъдат автоматично прехвърлени на нов или друг архивен кашон или архивен стелаж по време на процеса на баркод сканиране;
 • Възможност за търсене чрез филтриране по критерии за всяко поле в описанията;
 • Масово преместване на записи/описания на архив в други архивни фондове или места за съхранение;
 • Вграден процес за дигитализация на исканите документи;
 • Създаването на логически теми и разпределението на записите в библиотеки;
 • Възможност за качване на сканирания документ като PDF файл;

Инсталация при клиента или облачна услуга

“DTS-PhA” може да се инсталира в ИТ инфраструктурата на клиента или да се ползва като “облачна” услуга от него.
И в двата случая “DTS-PhA” не изисква клиентът да заплаща допълнителни лицензии за операционни системи, бази данни и др.
Физическия архив е при клиента. Неговото управление може да се реализира чрез инсталация на софтуера при него или като “облачна” услуга, която е по-удобна за него защото: Включва цялостен, гъвкав процес по архивиране на информацията и най-висок клас защитни мерки. Чрез система за съхранение и управление на информация, базирана на бар код сканиране, сортираме и индексираме информацията на клиента, след което ви даваме директен достъп до архивните единици. Ако е нужно предоставянето на документ от архива, представител на клиента може да посети архивните ни помещения лично или да поиска доставка чрез нашата собствена куриерска услуга. Навременната доставка е гарантирана.

Физическия архив е при клиента. Неговото управление може да се реализира чрез инсталация на софтуера при него или като “облачната” услуга, която е по-удобна за него защото:
 • Достъпът до услугата се наблюдава по-лесно;
 • Mогат да се приложат практики за задължително периодично сменяне на паролата;

Сигурност и защита

“DTS-PhA” предвижда строги мерки за достъп и защита на информацията в него, отговарящи на всички изисквания на стандарт ISO 27001 за информационна сигурност. “DTS-PhA” се настройва към политиката и процедурите за информационна сигурност на клиента.

Компютърна архитектура

“DTS-PhA” работи на всякакви операционни среди.

Бизнес обхват

Управлението на физическия архив е изградено на следните принципи:
 • Поддържа логическа структура за описание на физическа инфраструктура във вида “архивен фонд - архивен стилаж- архивен кашон - архивна единица (класьор)”;
 • Горната логическа структура може да бъде мащабирана и за по-малки архиви във вида “архивен фонд - архивен стилаж - архивна единица (класьор) - архивен разделител”
 • Поддържа модерна технология за идентификация на архивните компоненти изброени горе;
 • Идентификацията предлага две технологични решения – индексиране чрез бар-кодове и/или индексиране чрез RFID стикери;
 • Поддържа лесен потребителски интерфейс за работа на архивистите;
 • Поддържа възможност за достъп през интернет за оторизирани служители;
 • Разпределяне и индексиране на документи по нива на конфиденциалност в зависимост от политиката на клиента.

Индексиране и мета-данни

Индексирането на документите с цел тяхното последващо търсене става посредстом клик на мишката върху предварително подготвени номенклатури от мата-дани.

Достъп да системата

Локално през операторската конзола и през WEB браузър за определени оторизирани потребители.

Интеграция с други системи

Ако е необхоимо могат да се изградят интерфейси към системи за документооборот или цифрови архиви. Така се постига проследимост на физическия документ с другите системи.

Ценова политика

Ценовата политика за ползване е “DTS-PhA” е на брой потребители за една година. Ако системата се ползва като “облачна” услуга, клиентът заплаща допълнителна цена на брой документи, поддържани в системата.

Нашите Сертификати

Digital Transformation Services

ДИДЖИТАЛ ТРАНСФОРМЕЙШЪН СЪРВИСИС АД има изградени, сертифицирани системи за качество и за информационна сигурност.


DTS 9001       DTS 27001

Свържете се с нас

Digital Transformation Services

Ние сме на Ваше разположение